BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS »

Wednesday, October 27, 2010

Tugasan


PROGRAM BASED LEARNING

            Masalah pembelajaran berasaskan (PBL) adalah program pelajar berpusat strategi pembelajaran di mana pelajar bersama-sama menyelesaikan masalah dan merefleksikan pengalaman mereka. Masalah pembelajaran berasaskan (PBL) adalah suatu pendekatan total pendidikan. Seperti yang ditakrifkan oleh Dr Howard Barrows dan Ann Kelson Southern Illinois University School of Medicine, PBL adalah suatu kurikulum dan proses. Kurikulum terdiri daripada masalah dan direka bahawa permintaan dari kejayaan pelajar pengetahuan kritis, kemampuan menyelesaikan masalah, strategi pembelajaran, dan kemahiran pasukan penyertaan. Proses pendekatan sistem ulangan umum digunakan untuk menyelesaikan masalah atau cabaran pertemuan yang dihadapi dalam hidup dan kerjaya.

Dalam PBL, pelajar digalakkan untuk mengambil tanggungjawab dalam kumpulan mereka dan menetapkan serta mengarahkan proses pembelajaran dengan sokongan dari seorang tutor atau instruktur. PBL boleh digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan menggalakkan perkembangan komunikasi, penyelesaian masalah, dan mengarahkan diri sendiri belajar kemahiran. PBL didasarkan pada teori-teori pendidikan Vygotsky, Dewey, dan lain-lain, dan berkaitan dengan teori-teori sosial-budaya dan konstruktivis pembelajaran. Contohnya dalam program pendidikan Awal kanak-kanak, aktiviti yang boleh dilakukan untuk meningkatkan perkembangan kognitif dan sosial kanak-kanak ialah permainan “Pukul Berapa Datuk Harimau” dimana kanak-kanak harus melantik seorang ketua yang bertindak sebagai ibu ayam dan ahli kumpulan yang lain akan membantu ketua yang akan menjadi anak ayam. Ketua haruslah berfikiran kreatif kerana bertanggungjawab untuk melindungi anak buahnya (anak ayam) daripada dimakan musang. Hal  ini secara tidak langsung juga akan meningkatkan semangat berpasukan di antara  kanak-kanak dan meningkatkan kemampuan kanak-kanak untuk menyelesaikan masalah.


PROJECT BASED LEARNING
Pembelajaran berasaskan projek atau PBL adalah penggunaan projek kelas yang mendalam dan ketat untuk memudahkan pembelajaran dan menilai kompetensi pelajar. Pelajar menggunakan teknologi dan penyelidikan untuk menanggapi masalah sama ada masalah yang kompleks atau mencabar. PBL tertumpu pada pelajar-penyelidikan berpusat dan kelompok belajar dengan guru bertindak sebagai fasilitator.

Pembelajaran berasaskan projek (PBL) boleh ditakrifkan sebagai arahan yang berkaitan pertanyaan dan teknologi relatif terhadap kehidupan sehari-hari para pelajar untuk projek-projek kelas. Pelajar membentuk penyiasatan mereka sendiri yang membolehkan pelajar untuk membangunkan kemahiran penyelidikan berharga. Para pelajar terlibat dalam desain, penyelesaian masalah, membuat keputusan, dan aktiviti penyiasatan. Hal ini membolehkan pelajar untuk bekerja dalam kumpulan atau dengan diri mereka dan membolehkan mereka untuk datang dengan idea-idea dan penyelesaian yang realistik atau persembahan. Pelajar memuat masalah dan menerapkannya pada situasi kehidupan nyata dengan projek-projek tersebut.

            Pembelajaran berasaskan projek (PBL) memberikan tugas kompleks berdasarkan soalan mencabar atau masalah yang melibatkan masalah penyelesaian, membuat keputusan, kemahiran penyiasatan, dan refleksi yang merangkumi memudahkan guru. PBL adalah teknik pengajaran berbeza yang mempromosi dan amalan kebiasaan pelajar baru. Para pelajar harus berfikir dengan cara yang asli untuk datang dengan penyelesaian untuk masalah dunia nyata. Ini membantu dengan kemahiran berfikir kreatif dengan menunjukkan bahawa ada banyak cara Untuk menyelesaikan masalah. Contohnya ialah apabila guru menjalankan aktiviti yang menguji minda seperti permainan “puzzle”, kanak-kanak akan berfikir cara yang efektif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kanak-kanak akan melakukan banyak percubaan untuk mendapat mendapatkan jawapan yang tepat. Apabila kanak-kanak melakukan pelbagai percubaan, secara tidak langsung mereka dapat mengetahui terdapat pelbagai cara untuk menyelesaikan masalah.

DISCOVERY LEARNING
Discover Learning adalah kaedah pembelajaran berasaskan penyelidikan dan dianggap pendekatan berasaskan konstruktivis untuk pendidikan. Hal ini disokong oleh kerja pembelajaran teori dan psikologi Jean Piaget, Jerome Bruner, dan Seymour Papert. Discovery Learning terjadi dalam penyelesaian masalah situasi di mana pelajar menarik pada pengalaman dan pengetahuan sebelumnya dan merupakan kaedah Arahan melalui mana pelajar berinteraksi dengan persekitaran mereka dengan menggali dan memanipulasi objek, bergulat dengan pertanyaan dan kontroversi atau melakukan percubaan.

Discover learning adalah teori, penyelidikan pembelajaran berasaskan konstruktivis yang terjadi dalam penyelesaian masalah situasi di mana pelajar menarik pada nya pengalaman masa lalu sendiri dan pengetahuan yang ada untuk mencari fakta dan hubungan dan kebenaran baru yang akan dipelajari. Pelajar berinteraksi dengan dunia apabila menjelajah dan memanipulasi objek, bergulat dengan pertanyaan dan kontroversi atau melakukan percubaan. Akibatnya, pelajar dapat untuk mengingati konsep dan pengetahuan yang ditemui pada mereka sendiri. Model yang didasarkan pada penemuan model pembelajaran meliputi penemuan terbimbing, pembelajaran berasaskan masalah, pembelajaran berasaskan simulasi, pembelajaran berasaskan kes, dan pembelajaran sampingan. Contohnya, pengetahuan awal kanak-kanak sudah tahu untuk membezakan warna misalnya warna hijau, merah, dan kuning. Kanak-kanak akan berinteraksi dengan persekitaran untuk memanipulasikan warna tersebut untuk mencari fakta dan hubung kait dengan kebenaran yang akan dipelajari. Kanak-kanak akan memperolehi jawapan daripada pengalaman yang baru hasil interaksi dengan persekitaran bahawa warna marah, kuning dan hijau juga merupakan warna lampu isyarat dijalan raya.

KONSTRUKTIVISIME
Konstruktivisime merupakan proses pembelajaran yang menerangkan bagaimana pengetahuan disusun dalam minda manusia. Unsur-unsur konstruktivisme telah lama dipraktikkan dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran di peringkat sekolah, maktab dan universiti tetapi tidak begitu ketara dan tidak ditekankan.

Mengikut kefahaman konstruktivisme, ilmu pengetahuan sekolah tidak boleh dipindahkan daripada guru kepada guru dalam bentuk yang serba sempurna. Murid perlu bina sesuatu pengetahuan mengikut pengalaman masing-masing. Pembelajaran adalah hasil daripada usaha murid itu sendiri dan guru tidak boleh belajar untuk murid. Blok binaan asas bagi ilmu pengetahuan sekolah ialah satu skema iaitu aktiviti mental yang digunakan oleh murid sebagai bahan mentah bagi proses renungan dan pengabstrakan. Fikiran murid tidak akan menghadapi realiti yang wujud secara terasing dalam persekitaran. Realiti yang diketahui murid adalah realiti yang dia bina sendiri. Murid sebenarnya telah mempunyai satu set idea dan pengalaman yang membentuk struktur kognitif terhadap persekitaran mereka.

Untuk membantu murid membina konsep atau pengetahuan baru, guru harus mengambil kira struktur kognitif yang sedia ada pada mereka. Apabila maklumat baru telah disesuaikan dan diserap untuk dijadikan sebahagian daripada pegangan kuat mereka, barulah kerangka baru tentang sesuatu bentuk ilmu pengetahuan dapat dibina. Proses ini dinamakan konstruktivisme.

Beberapa ahli konstruktivisme yang terkemuka berpendapat bahawa pembelajaran yang bermakna itu bermula dengan pengetahuan atau pengalaman sedia ada murid. Rutherford dan Ahlgren berpendapat bahawa murid mempunyai idea mereka sendiri tentang hampir semua perkara, di mana ada yang betul dan ada yang salah. John Dewey menguatkan lagi teori konstruktivisme ini dengan mengatakan bahawa pendidik yang cekap harus melaksanakan pengajaran dan pembelajaran sebagai proses menyusun atau membina pengalaman secara berterusan. Beliau juga menekankan kepentingan penyertaan murid di dalam setiap aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Misalnya pengetahuan dan pengalaman sedia ada murid ialah sudah mengenali berbagai jenis garisan jadi dengan pengetahuan yang sedia ada dan pengalaman yang diperolehi daripada persekiran sama ada dalam proses pengajaran dan pembelajaran guru, murid-murid dapat merangka idea baru. Contohnya pengalaman sedia ada murid-murid ialah mengetahi pelbagai jenis garisan jadi, murid-murid akan memperolehi idea baru untuk menghasilkan lukisan yang menarik hasil misalnya lukisan sebuah rumah yang cantik. Murid-murid dapat membina sesuatu pengetahuan hasil daripada pengalaman masing-masing.

Seni Khat (Kaligrafi)


1.0       Pengenalan Ilmu Seni Khat
Khat merupakan salah satu daripada hasil kesenian yang indah dan halus. Seni ini lahir dan berkembang dalam penulisan Arab dan terkandung dalam ruang lingkup peradaban Islam. Setelah kehadiran Islam, penulisan Arab telah memasuki tahap perkembangan yang begitu cepat. Pada abad pertama dan kedua Hijrah, khat merupakan salah satu ciri untuk memperindah sesuatu penulisan. Melalui khat, sesuatu maksud dapat diungkapkan. Khat turut menjadi unsur penting daripada cabang-cabang kesenian yang masih terpelihara hingga ke hari ini.

Khat ialah perkataan Arab yang bermaksud garisan. Seni khat bermaksud garisan indah yang membentuk tulisan. Ia juga bermaksud tulisan-tulisan (kitabah) yang terikat dengan peraturan dan kaedah yang telah dikaji dan ditentukan oleh mereka yang terlibat dengan kemajuan seni. Tulisan-tulisan Arab pula mempunyai nilai dan kaedah tertentu yang mempunyai estetika yang tinggi. Seni khat bukan sekadar wacana penyampai maklumat tetapi mengandungi nilai-nilai abstrak yang disimpulkan dengan kehalusan, kelembutan, kesinambungan, perhubungan, pergerakan, keharmonian dan sebagainya.

2.0       Pertumbuhan Khat Dan Tulisan Arab Pada Zaman Jahiliyah
Terdapat pelbagai pendapat antaranya:
i.                     Khat yang berbentuk tawqifi'. Kelahiran khat ini ada kaitan dengan sumber ketuhanan. Aliran ini berpendapat bahawa Nabi Adam a.s. adalah pengasas segala bentuk tulisan. Nabi Adam mempelajari daripada Allah dan menulisnya ke dalam pelbagai buku. Setelah banjir surut, setiap bangsa menerima  buku masing-masing. Buku bertulisan Arab menjadi milik Nabi Ismail a.s.

ii.                  Seni khat terdiri daripada khat al-Musnad juga dikenali sebagai khat Arab Utara atau Khat Humairi. Khat ini telah tersebar di persekitaran al-Mundhir dan Syam (Syria). Ini berlaku semasa rombongan perniagaan di antara orang Arab Yaman dan orang Arab yang bermukim di Syria, dan Iraq di utara Semenanjung Tanah Arab. Melalui mereka, khat ini dibawa secara langsung ke bumi Hijaz.

iii.                Berkembang hasil daripada khat Nibti (Nabatea). Berdasarkan kepada pendapat G.J Klehr pada pertengahan pertama abad ke-18 terdapat hubungan antara khat Arab dengan khat Nubti (172M). Menurut Th. Noldeke khat Arab berkembang daripada khat Nubti (1865M). Berdasarkan kepada kajian tentang hasil-hasil ukiran sebelum Islam dan pada abad pertama Hijrah, menunjukkan khat Arab terbit daripada khat Nibti. Ukiran tertua yang dapat dijadikan bukti peringkat-peringkat penyebaran dalam perkembangan khat Nibti yang berlaku pada penghujung abad yang ke-3 dan abad ke-4 masihi telah dijumpai di Umm al-Jamal (250M) dan Nammarah (328M). Kedua-dua ukiran ini, adalah dalam bahasa dan tulisan Nibti.

Ukiran Ummul Jamal –Tulisan Nabati ( 250-271M)
Tulisan Humairi bersama terjemahan Arab.

Tulisan Hauran, aliran tulisan Nibti yang paling hampir kepada tulisan arab


              CARTA ALIRAN PERKEMBANGAN TULISAN ARAB

3.0     Zaman Rasulullah Dan Sahabat
Islam telah datang membawa perubahan yang besar terutama dalam bidang penulisan. Penulisan telah menjadi perantaraan terpenting dalam penetapan pencatatan, pengajaran dan penghebahan sehingga ia berkembang luas. Selepas hijrah nabi, seni khat telah menjadi manifestasi bagi suatu perubahan yang agung mengatasi perkembangannya selama tiga abad selepas itu. 

Penurunan surah al-Alaq ayat 1-5 kepada junjungan mulia Nabi Muhammad telah menjadi titik tolak kepada penulisan. Penulisan telah menjadi penting apabila ia digunakan untuk menulis ayat-ayat suci al-Quran dan terpelihara sehingga kini. Kemudian turun pula ayat-ayat lain yang sering mengaitkan penulisan dengan sumber ketuhanan dan memerintahkan penggunaannya sehinggalah tulisan mendapat kedudukannya dalam kehidupan umat Islam sebagai salah satu keperluan asas. 

            Pada zaman Nabi Muhammad, baginda memerintahkan para sahabat merakamkan semua maklumat dengan tulisan dan mewasiatkan mereka memelihara tulisan tersebut. Baginda menggesa mereka mengajar anak-anak mereka membaca dan menulis. Rasulullah s.a.w juga pernah mengarahkan setiap tawanan perang Badar yang baik tulisan dan bacaannya supaya mengajar anak-anak orang Islam seramai 10 orang sebagai bayaran penebusan diri mereka.

Surat Rasulullah s.a.w. kepada Al-Munzir bin Sawi, Raja Bahrin.
Pada zaman Khulafa’ al-Rasyidin penulisan semakin bertambah dengan meluasnya penggunaan tulisan dalam urusan-urusan agama, pentadbiran dan mu’amalat harian. Zaman pemerintahan Khalifah Umar bin al-Khattab r.a. (13-23H / 634-644M), sekolah-sekolah didirikan dan guru-guru dilantik.

            Apabila para penghafaz al-Quran semakin berkurangan disebabkan syahid di medan peperangan pada zaman pemerintahan Khalifah Abu Bakar al-Siddiq, beliau telah mengarahkan Zaid bin Thabit mengumpul dan menulis al-Quran. 
Tulisan Khat Arab ( Kufi) di kubur Thabit bin Zaid pada 64H.
Tulisan di Bukit Salaa', Madinah ( Zaman Kulafa' al-Rasyidin)


Pada zaman Khalifah Uthman bin Affan r.a. (23-53H / 644-656M) timbul kepelbagaian cara membaca al-Quran, maka beliau mengambil lembaran-lembaran yang dicatat oleh Zaid bin Thabit dan diletakkan dalam simpanan Hafsah binti Umar r.a. Khalifah Uthman bin Affan telah mencatatkan sebuah mushaf yang dikenali sebagai Mushaf al-Imam. Beliau telah mengarahkan Zaid bin Thabit, Abdul Rahman bin Amru al-Asr, Abdullah bin al-Zubir, Ibn al-Abbas dan Abdul Rahman bin al-Harith bin Hisham supaya menyalin semula naskhah untuk dihantar ke seluruh pelusuk negeri. Mushaf Saidina Usman pada zaman beliau sendiri

4.0       Zaman Pemerintahan Bani Umaiyah
Pada zaman Bani Umaiyah, khat mula berkembang maju. Bentuk tulisan pada ketika itu lebih lembut mempunyai nilai estetika yang tinggi. Tanda titik dan baris mula diperkenalkan untuk memudahkan orang-orang ajam (selain bangsa Arab) mengenali tulisan Arab. Ziad (Dato’ Bandar Basrah) merupakan penulis wahyu Rasullullah meminta Abu Aswad al-Du'ali meletakkan tanda titik pada tahun 45 Hijrah, kemudian perletakan baris disempurnakan oleh al-Khalil bin Ahmad al-Farahidi. Disamping itu penggunaan kertas yang terkenal dengan nama ‘kertas Syami’ adalah salah satu langkah positif dalam usaha meningkatkan penulisan seni khat.Mushaf Saidina Usman dengan tanda titik oleh Abu Al-Aswad al-Duali pada zaman MuawiyahTulisan Kufi yang hampir kepada nasakh yang diletakkan baris oleh al-Farahidi ditemui berusia sejak 135H.


Sebuah tulisan pada zaman Umawiyyah yang mempunyai unsur kelembutan dan permulaan kepada penulisan Khat Nasakh.

Daya Usaha Khalifah Umaiyah
Khalifah Umaiyah telah berusaha untuk menyatukan penulis khat dengan memberikan kedudukan istimewa kepada mereka. Pemerintahan Umaiyah di Syam (Syria) merupakan pemerintah yang mula-mula sekali menekankan penggunaan tulisan khat. Pemerintah Umaiyah telah mengambil langkah mengembangkan seni khat semenjak mula lagi dengan menggunakan ukiran di marmar dan lantai batu berbunga, ukiran huruf dan bunga-bunga di masjid, umpamanya kubah Masjid Baitul Maqdis, Masjid Umawi di Damsyiq, Istana Khiar dan Istana Jusaq. Manakala golongan yang kaya pula berusaha menghiasi al-Quran dengan menjilidkannya serta menghiasi dinding-dinding istana dengan tulisan-tulisan khat yang indah.

Perletakan titik oleh Abu Aswad Ad-Dualli
5.0         Zaman Pemerintahan Abbasiyah
Terdapat dua tokoh yang terkenal iaitu al-Dhahlaq bin Ajalan semasa pemerintahan Abu al-Abbas al-Saffah dan khattat Ishaq bin Hammad pada masa pemerintahan khalifah al-Mansur dan al-Mahdi. Pada zaman pemerintahan kedua-dua khalifah, terdapat sebelas jenis khat, antaranya:
i.                     Khat Al-Sijillat
ii.                   Khat Al-Jalil
iii.                  Khat Al-Dibaj
iv.                 Khat Al-Tumar
v.                   Khat Al- Thuluthain
vi.                 Khat Zanbur (dari Thaqil Thuluth)
vii.                Khat Al-Mufattah
viii.              Khat Al-Mudammirat
ix.                 Khat Al-Uhud (dari khat Al-Haram)
x.                   Khat Al-Qasas
xi.                 Khat Al-Khirfaj (dari khat Dibaj)
Tulisan Yaqut al-Musta'simi (pencetus Aqlam Sittah) pada zaman Abasiyyah.

Sebuah Mushaf yang berusia sejak zaman Abbasiyyah           

Kemuncak Estetika Seni Khat
Keindahan seni khat telah sampai ke kemuncaknya pada tahun 300 Hijrah di tangan ‘bapa’ khat Arab, iaitu Abu Ali Muhammad bin Muqlah, merupakan seorang penulis, penyair, khattat (penulis khat) dan seorang menteri di Baghdad (272-328H / 885-939M). Beliau mempelajari khat daripada al-Ahwal al-Muharral dan merupakan orang yang mula-mula mencipta kaedah menilai penulisan khat dengan menggunakan alif sebagai asas penentuan bentuk huruf, maka terhasillah daripadanya khat yang indah dengan kaedah yang mantap ini dan seterusnya berkembang di timur dan barat.

6.0       Zaman Kerajaan Fatimiyah
Pada tahun 259-566 Hijrah, pelbagai usaha telah dijalankan untuk meningkatkan kehebatan seni khat melalui pendekatan pengindahan pada istana-istana, singgahsana, peralatan rumah, hadiah atau barang-barang antik mereka. Pusat seni khat di Mesir atau dikenali sebagai Dewan Insya’ di ketuai oleh seorang penulis yang handal dan diberikan gelaran sebagai ‘Dastus-Syarif’. Kerajaan Fatimiyah sentiasa memberikan perhatian kepada seni khat terutamanya pada zaman Kerajaan al-Ayubi dan kerajaan Mamluki.

7.0       Zaman Pemerintahan Kerajaan Turki
Antara langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan Turki untuk memperindah dan mengembangkan seni khat ialah :
i.                    Masyarakat memberikan penilaian yang tinggi kepada seni khat, kerana penulis khat berperanan menulis al-Quran, menyalin penulisan sastera dan syair dengan indah berilhamkan ayat-ayat  al-Quran dan Hadis. 

ii.                  Kerajaan Turki telah menggunakan pelbagai jenis khat dalam pentadbiran kerajaan, urusan diraja dan ketenteraan. Dalam kurun kesebelas hijrah umpamanya, terdapat lebih kurang 30 jenis tulisan.

iii.                Pemerintahan Kerajaan Turki amat menyanjungi tokoh khat dan seni khat. Ini terbukti apabila penulis buku Mira’tul-Haramain (Cermin Dua Tanah Haram) mengatakan: “Penulis khat sultan mendapat gaji sebanyak 400 lera emas Uthmaniyah sebulan”.

iv.   Kerajaan Uthmaniyah menonjolkan seni khat sebagai satu ciri publisiti untuk mengukuhkan dasar pemerintahan terhadap rakyat. Di masjid agung Bursyah, Turki umpamanya terdapat slogan berbunyi “Sultan adalah bayangan Allah s.w.t di muka bumi”, dengan ukuran empat meter persegi. Demikian juga terdapat pelbagai slogan di dalam masjid yang lain di Istanbul bertujuan sebagai publisiti kepada sultan. Antaranya ungkapan “pemerintahan yang memberi ilham”, “doa sultan sumber keampunan”, dan lain-lain lagi.

iv.                Gereja-gereja banyak dihiasi dengan patung-patung dan gambar-gambar, lalu kerajaan Uthmaniyah menampilkan imej Islam melalui pendekatan menghiasi masjid-masjid dengan tulisan khat. Tulisan khat juga diabadikan untuk memperindah tembok-tembok istana, kolam mandi, bangunan di perkuburan, air pancutan, peralatan, barang-barang kemas dan pakaian.

v.                  Islam menolak penggunaan bentuk tulisan dan gambar. Ini memberikan cabaran kepada mereka yang mempunyai bakat seni dalam dirinya untuk menggambarkan aspirasinya. Dengan ini membuka ruang yang luas kepada seni khat mengambil alih tugas tersebut.

PERSEDIAAN MEMPELAJARI SENI KHAT
Kepentingan Mempelajari Seni Khat
i.  Kepentingan Kepada Individu:
a.     Khat merupakan salah satu wasilah perhubungan kemanusian dan merapatkan hubungan antara manusia bagi merealisasikan urusan kehidupan dengan sempurna.
b. Khat juga merupakan sumber rezeki kepada orang yang mempunyai bakat dan kesungguhan dalam bidang ini.
c. Orang yang menyintai khat mempunyai perasaan dan jiwa yang halus serta yakin.

ii.  Kepentingan Kepada Masyarakat:
a.  Khat digunakan untuk menulis pelajaran, ilmu pengetahuan, akhbar,  majalah dan sebagainya.
b.  Khat ditulis pada lukisan-lukisan kesenian, papan tanda iklan yang bersifat dakwah dan masyarakat boleh menghayati dan mempelajari kesenian khat itu di setiap tempat seperti di rumah, jalan-jalan dan sekolah-sekolah.
c.  Khat adalah alat pemindahan ilmu turas (ilmu warisan) dan ilmu pengetahuan. Ia dapat dibuktikan apabila kitab-kitab itu dihiasi dengan kulit yang indah dengan tulisan yang pelbagai jenis semenjak dahulu.

2.      Tujuan Mempelajari Seni Khat
i.          Memelihara al-Quran dengan tulisan.
ii.         Menjunjung wahyu Ilahi
iv         Membantu meninggikan syiar Islam melalui penyebaran wahyu Allah dengan tulisan       khat.
iv.        Memelihara dan mencatat ilmu-ilmu Islam dan khazanah warisan lampau yang menjadi rujukan muslimin sejagat.

3.      Hala Tuju Mempelajari Seni Khat
Masyarakat Islam di Malaysia khususnya serta masyarakat dunia amnya perlu :
i           Memartabatkan dan membudayakan tulisan al-Quran.
ii.         Mengembalikan kegemilangan tamadun seni Islam.
iii.        Memperjuangkan tulisan jawi di Malaysia ke arah melahirkan generasi al-Quran yang                           mempunyai roh Islam serta mengenali dan mencintai tulisan jawi.
iv.       Meningkatkan kefahaman seni khat di seluruh peringkat sekolah dan institut pengajian tinggi dengan mejadikannya sebagai satu mata pelajaran atau ko-kurikulum yang bergerak aktif dan sistematik
v.        Menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang banyak melahirkan khattat (penulis-penulis khat ) yang berwibawa melalui seminar-seminar dan aktiviti di bengkel dalam menghasilkan karya-karya yang bermutu. Muzium Kesenian Islam, Yayasan Restu dan Yayasan Warisan Johor sendiri mempunyai bengkel yang khusus dalam melahirkan penulis khat yang mempunyai daya imaginasi dan kreativiti yang tinggi
vi.       Mengadakan dan menganjurkan pertandingan-pertandingan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa sebagaimana negara Turki yang menganjurkan pertandingan setiap 3 tahun. sekali Bertujuan untuk melahirkan penulis khat bertaraf antarabangsa dan berpengalaman.

4.      Persediaan Yang Perlu Ada Bagi Setiap Pelajar Yang Ingin Mempelajari Seni Khat
Terbahagi kepada dua iaitu :
i.    Persediaan Fizikal
Tubuh badan yang sihat dan anggota yang sempurna. Walau bagaimanapun tidak menjadi masalah dan halangan bagi orang yang sempurna atau tidak cukup sifatnya asalkan mempunyai minat yang mendalam. Sebuah kisah penulis wanita, “Bintu Khaddan Wardi”. Sebagaimana yang telah dinaskan oleh Ishak dalam kitabnya tentang cerita pada zaman Raja al-Kamil pada bulan Syawal 624H telah datang dari Iskandariah seorang perempuan yang tidak menpunyai kedua belah tangan hingga ke siku. 

Beliau melakukan segala kerja sebagaimana perempuan-perempuan lain dengan menggunakan kaki. Seorang menteri telah menemuinya dan membawa dakwat, kalam dan pisau lalu diberikan kepada perempuan tersebut. Dakwat itu diambil oleh perempuan tersebut dengan kaki kirinya, kemudian diambil kalam dan diraut dengan pisau, diasah, dibelah dan dipotong melintang kalam tersebut. Seterusnya diambil kertas dan memegangnya dengan kaki kiri dan menulis dengan kaki kanan dengan lebih baik dan cantik dari apa yang ditulis oleh penulis dengan tangan kanan mereka. Maha Suci Allah yang menjadikan sesuatu itu tidak sia-sia. Semoga cerita ini menjadi pendorong dan semangat kepada mereka yang betul-betul berminat untuk mendalami secara lebih luas dalam bidang seni khat ini.
ii.             Persediaan Mental
·                     Minat yang mendalam
·                     Emosi yang tenang
·                     Ketekunan yang jitu