BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS »

Wednesday, October 27, 2010

Tugasan


PROGRAM BASED LEARNING

            Masalah pembelajaran berasaskan (PBL) adalah program pelajar berpusat strategi pembelajaran di mana pelajar bersama-sama menyelesaikan masalah dan merefleksikan pengalaman mereka. Masalah pembelajaran berasaskan (PBL) adalah suatu pendekatan total pendidikan. Seperti yang ditakrifkan oleh Dr Howard Barrows dan Ann Kelson Southern Illinois University School of Medicine, PBL adalah suatu kurikulum dan proses. Kurikulum terdiri daripada masalah dan direka bahawa permintaan dari kejayaan pelajar pengetahuan kritis, kemampuan menyelesaikan masalah, strategi pembelajaran, dan kemahiran pasukan penyertaan. Proses pendekatan sistem ulangan umum digunakan untuk menyelesaikan masalah atau cabaran pertemuan yang dihadapi dalam hidup dan kerjaya.

Dalam PBL, pelajar digalakkan untuk mengambil tanggungjawab dalam kumpulan mereka dan menetapkan serta mengarahkan proses pembelajaran dengan sokongan dari seorang tutor atau instruktur. PBL boleh digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan menggalakkan perkembangan komunikasi, penyelesaian masalah, dan mengarahkan diri sendiri belajar kemahiran. PBL didasarkan pada teori-teori pendidikan Vygotsky, Dewey, dan lain-lain, dan berkaitan dengan teori-teori sosial-budaya dan konstruktivis pembelajaran. Contohnya dalam program pendidikan Awal kanak-kanak, aktiviti yang boleh dilakukan untuk meningkatkan perkembangan kognitif dan sosial kanak-kanak ialah permainan “Pukul Berapa Datuk Harimau” dimana kanak-kanak harus melantik seorang ketua yang bertindak sebagai ibu ayam dan ahli kumpulan yang lain akan membantu ketua yang akan menjadi anak ayam. Ketua haruslah berfikiran kreatif kerana bertanggungjawab untuk melindungi anak buahnya (anak ayam) daripada dimakan musang. Hal  ini secara tidak langsung juga akan meningkatkan semangat berpasukan di antara  kanak-kanak dan meningkatkan kemampuan kanak-kanak untuk menyelesaikan masalah.


PROJECT BASED LEARNING
Pembelajaran berasaskan projek atau PBL adalah penggunaan projek kelas yang mendalam dan ketat untuk memudahkan pembelajaran dan menilai kompetensi pelajar. Pelajar menggunakan teknologi dan penyelidikan untuk menanggapi masalah sama ada masalah yang kompleks atau mencabar. PBL tertumpu pada pelajar-penyelidikan berpusat dan kelompok belajar dengan guru bertindak sebagai fasilitator.

Pembelajaran berasaskan projek (PBL) boleh ditakrifkan sebagai arahan yang berkaitan pertanyaan dan teknologi relatif terhadap kehidupan sehari-hari para pelajar untuk projek-projek kelas. Pelajar membentuk penyiasatan mereka sendiri yang membolehkan pelajar untuk membangunkan kemahiran penyelidikan berharga. Para pelajar terlibat dalam desain, penyelesaian masalah, membuat keputusan, dan aktiviti penyiasatan. Hal ini membolehkan pelajar untuk bekerja dalam kumpulan atau dengan diri mereka dan membolehkan mereka untuk datang dengan idea-idea dan penyelesaian yang realistik atau persembahan. Pelajar memuat masalah dan menerapkannya pada situasi kehidupan nyata dengan projek-projek tersebut.

            Pembelajaran berasaskan projek (PBL) memberikan tugas kompleks berdasarkan soalan mencabar atau masalah yang melibatkan masalah penyelesaian, membuat keputusan, kemahiran penyiasatan, dan refleksi yang merangkumi memudahkan guru. PBL adalah teknik pengajaran berbeza yang mempromosi dan amalan kebiasaan pelajar baru. Para pelajar harus berfikir dengan cara yang asli untuk datang dengan penyelesaian untuk masalah dunia nyata. Ini membantu dengan kemahiran berfikir kreatif dengan menunjukkan bahawa ada banyak cara Untuk menyelesaikan masalah. Contohnya ialah apabila guru menjalankan aktiviti yang menguji minda seperti permainan “puzzle”, kanak-kanak akan berfikir cara yang efektif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kanak-kanak akan melakukan banyak percubaan untuk mendapat mendapatkan jawapan yang tepat. Apabila kanak-kanak melakukan pelbagai percubaan, secara tidak langsung mereka dapat mengetahui terdapat pelbagai cara untuk menyelesaikan masalah.

DISCOVERY LEARNING
Discover Learning adalah kaedah pembelajaran berasaskan penyelidikan dan dianggap pendekatan berasaskan konstruktivis untuk pendidikan. Hal ini disokong oleh kerja pembelajaran teori dan psikologi Jean Piaget, Jerome Bruner, dan Seymour Papert. Discovery Learning terjadi dalam penyelesaian masalah situasi di mana pelajar menarik pada pengalaman dan pengetahuan sebelumnya dan merupakan kaedah Arahan melalui mana pelajar berinteraksi dengan persekitaran mereka dengan menggali dan memanipulasi objek, bergulat dengan pertanyaan dan kontroversi atau melakukan percubaan.

Discover learning adalah teori, penyelidikan pembelajaran berasaskan konstruktivis yang terjadi dalam penyelesaian masalah situasi di mana pelajar menarik pada nya pengalaman masa lalu sendiri dan pengetahuan yang ada untuk mencari fakta dan hubungan dan kebenaran baru yang akan dipelajari. Pelajar berinteraksi dengan dunia apabila menjelajah dan memanipulasi objek, bergulat dengan pertanyaan dan kontroversi atau melakukan percubaan. Akibatnya, pelajar dapat untuk mengingati konsep dan pengetahuan yang ditemui pada mereka sendiri. Model yang didasarkan pada penemuan model pembelajaran meliputi penemuan terbimbing, pembelajaran berasaskan masalah, pembelajaran berasaskan simulasi, pembelajaran berasaskan kes, dan pembelajaran sampingan. Contohnya, pengetahuan awal kanak-kanak sudah tahu untuk membezakan warna misalnya warna hijau, merah, dan kuning. Kanak-kanak akan berinteraksi dengan persekitaran untuk memanipulasikan warna tersebut untuk mencari fakta dan hubung kait dengan kebenaran yang akan dipelajari. Kanak-kanak akan memperolehi jawapan daripada pengalaman yang baru hasil interaksi dengan persekitaran bahawa warna marah, kuning dan hijau juga merupakan warna lampu isyarat dijalan raya.

KONSTRUKTIVISIME
Konstruktivisime merupakan proses pembelajaran yang menerangkan bagaimana pengetahuan disusun dalam minda manusia. Unsur-unsur konstruktivisme telah lama dipraktikkan dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran di peringkat sekolah, maktab dan universiti tetapi tidak begitu ketara dan tidak ditekankan.

Mengikut kefahaman konstruktivisme, ilmu pengetahuan sekolah tidak boleh dipindahkan daripada guru kepada guru dalam bentuk yang serba sempurna. Murid perlu bina sesuatu pengetahuan mengikut pengalaman masing-masing. Pembelajaran adalah hasil daripada usaha murid itu sendiri dan guru tidak boleh belajar untuk murid. Blok binaan asas bagi ilmu pengetahuan sekolah ialah satu skema iaitu aktiviti mental yang digunakan oleh murid sebagai bahan mentah bagi proses renungan dan pengabstrakan. Fikiran murid tidak akan menghadapi realiti yang wujud secara terasing dalam persekitaran. Realiti yang diketahui murid adalah realiti yang dia bina sendiri. Murid sebenarnya telah mempunyai satu set idea dan pengalaman yang membentuk struktur kognitif terhadap persekitaran mereka.

Untuk membantu murid membina konsep atau pengetahuan baru, guru harus mengambil kira struktur kognitif yang sedia ada pada mereka. Apabila maklumat baru telah disesuaikan dan diserap untuk dijadikan sebahagian daripada pegangan kuat mereka, barulah kerangka baru tentang sesuatu bentuk ilmu pengetahuan dapat dibina. Proses ini dinamakan konstruktivisme.

Beberapa ahli konstruktivisme yang terkemuka berpendapat bahawa pembelajaran yang bermakna itu bermula dengan pengetahuan atau pengalaman sedia ada murid. Rutherford dan Ahlgren berpendapat bahawa murid mempunyai idea mereka sendiri tentang hampir semua perkara, di mana ada yang betul dan ada yang salah. John Dewey menguatkan lagi teori konstruktivisme ini dengan mengatakan bahawa pendidik yang cekap harus melaksanakan pengajaran dan pembelajaran sebagai proses menyusun atau membina pengalaman secara berterusan. Beliau juga menekankan kepentingan penyertaan murid di dalam setiap aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Misalnya pengetahuan dan pengalaman sedia ada murid ialah sudah mengenali berbagai jenis garisan jadi dengan pengetahuan yang sedia ada dan pengalaman yang diperolehi daripada persekiran sama ada dalam proses pengajaran dan pembelajaran guru, murid-murid dapat merangka idea baru. Contohnya pengalaman sedia ada murid-murid ialah mengetahi pelbagai jenis garisan jadi, murid-murid akan memperolehi idea baru untuk menghasilkan lukisan yang menarik hasil misalnya lukisan sebuah rumah yang cantik. Murid-murid dapat membina sesuatu pengetahuan hasil daripada pengalaman masing-masing.

0 comments: